quote 4

maak jouw straat jouw straat, de stad jouw stad

… make the street your street, the city your city …